R&D

R&D

Những vấn đề lớn trong sản xuất thực phẩm mà bộ phận R&D toàn cầu đang tìm cách giải quyết

Sự gia tăng dân số của thế giới hiện nay, cùng với sự phát triển của xã hội, đã đặt ra câu hỏi lớn về nguồn cung thực phẩm của...

16/12/2018