Trung tâm R&D mở

WIN R&D MỞ là nơi các nhà nghiên cứu, sản xuất đặt hàng các vấn đề đang cần giải quyết, tìm kiếm trong lĩnh vực công nghệ thực phẩm, là nơi các nhà nghiên cứu đăng các công trình nghiên cứu, công nghệ sản phẩm cần chuyển giao

TRUNG TÂM R&D MỞ
 • Chuyên gia, nhà nghiên cứu, chủ sở hữu
 • Công thức cần chuyển giao
 • Công nghệ cần chuyển giao
 • Bằng sáng chế/ Sở hữu trí tuệ
 • Chia sẽ tài nguyên
 • Vấn đề gặp phải: Lãng phí tài nguyên
Liên hệ
TRUNG TÂM R&D MỞ
 • Chuyên gia, nhà nghiên cứu, chủ sở hữu
 • Công thức cần chuyển giao
 • Công nghệ cần chuyển giao
 • Bằng sáng chế/ Sở hữu trí tuệ
 • Chia sẽ tài nguyên
 • Vấn đề gặp phải: Lãng phí tài nguyên
Liên hệ

Sàn R&D mở

 • Tin R&D
 • Tin chủ doanh nghiệp

Thực phẩm nước yến nha đam bổ sung dinh dưỡng tự nhiên

Tên cá nhân/ tổ chức

Công ty TNHH phát triển thực phẩm KKTH

Mô tả sản phẩm/dịch vụ

Thực phẩm nước yến nha đam bổ sung dinh dưỡng

Địa chỉ

Phường Tân Thuận, huyện Nhà Bè, TP. HCM

Sản phẩm dịch vụ đã chuyển giao

Mattis non, ornare egestas placerat etiam ac. Ipsum quisque.

liên hệ

Thực phẩm nước yến nha đam bổ sung dinh dưỡng tự nhiên

Tên cá nhân/ tổ chức

Công ty TNHH phát triển thực phẩm KKTH

Mô tả sản phẩm/dịch vụ

Thực phẩm nước yến nha đam bổ sung dinh dưỡng

Địa chỉ

Phường Tân Thuận, huyện Nhà Bè, TP. HCM

Sản phẩm dịch vụ đã chuyển giao

Mattis non, ornare egestas placerat etiam ac. Ipsum quisque.

liên hệ

Thực phẩm nước yến nha đam bổ sung dinh dưỡng tự nhiên

Tên cá nhân/ tổ chức

Công ty TNHH phát triển thực phẩm KKTH

Mô tả sản phẩm/dịch vụ

Thực phẩm nước yến nha đam bổ sung dinh dưỡng

Địa chỉ

Phường Tân Thuận, huyện Nhà Bè, TP. HCM

Sản phẩm dịch vụ đã chuyển giao

Mattis non, ornare egestas placerat etiam ac. Ipsum quisque.

liên hệ

Thực phẩm nước yến nha đam bổ sung dinh dưỡng tự nhiên

Tên cá nhân/ tổ chức

Công ty TNHH phát triển thực phẩm KKTH

Mô tả sản phẩm/dịch vụ

Thực phẩm nước yến nha đam bổ sung dinh dưỡng

Địa chỉ

Phường Tân Thuận, huyện Nhà Bè, TP. HCM

Sản phẩm dịch vụ đã chuyển giao

Mattis non, ornare egestas placerat etiam ac. Ipsum quisque.

liên hệ

Thực phẩm nước yến nha đam bổ sung dinh dưỡng tự nhiên

Tên cá nhân/ tổ chức

Công ty TNHH phát triển thực phẩm KKTH

Mô tả sản phẩm/dịch vụ

Thực phẩm nước yến nha đam bổ sung dinh dưỡng

Địa chỉ

Phường Tân Thuận, huyện Nhà Bè, TP. HCM

Sản phẩm dịch vụ đã chuyển giao

Mattis non, ornare egestas placerat etiam ac. Ipsum quisque.

liên hệ

Thực phẩm nước yến nha đam bổ sung dinh dưỡng tự nhiên

Tên cá nhân/ tổ chức

Công ty TNHH phát triển thực phẩm KKTH

Mô tả sản phẩm/dịch vụ

Thực phẩm nước yến nha đam bổ sung dinh dưỡng

Địa chỉ

Phường Tân Thuận, huyện Nhà Bè, TP. HCM

Sản phẩm dịch vụ đã chuyển giao

Mattis non, ornare egestas placerat etiam ac. Ipsum quisque.

liên hệ

Thực phẩm nước yến nha đam bổ sung dinh dưỡng tự nhiên

Tên cá nhân/ tổ chức

Công ty TNHH phát triển thực phẩm KKTH

Mô tả sản phẩm/dịch vụ

Thực phẩm nước yến nha đam bổ sung dinh dưỡng

Địa chỉ

Phường Tân Thuận, huyện Nhà Bè, TP. HCM

Sản phẩm dịch vụ đã chuyển giao

Mattis non, ornare egestas placerat etiam ac. Ipsum quisque.

liên hệ

Thực phẩm nước yến nha đam bổ sung dinh dưỡng tự nhiên

Tên cá nhân/ tổ chức

Công ty TNHH phát triển thực phẩm KKTH

Mô tả sản phẩm/dịch vụ

Thực phẩm nước yến nha đam bổ sung dinh dưỡng

Địa chỉ

Phường Tân Thuận, huyện Nhà Bè, TP. HCM

Sản phẩm dịch vụ đã chuyển giao

Mattis non, ornare egestas placerat etiam ac. Ipsum quisque.

liên hệ

Đăng sản phẩm

  Đăng đặt hàng

   Thông tin liên hệ