kỹ sư nghiên cứu và phát triển

Tin tức

eMagazine: Nghiên cứu công thức, quy trình sản xuất mứt dâu yến mạch

Lối sống bận rộn của người tiêu dùng hiện nay thúc đẩy các sản phẩm ăn liền, chế biến sẵn. Đại diện nổi bật nhất chính là các sản phẩm...

05/12/2021
Tin tức

Những tiêu chí lựa chọn đơn vị chuyển giao công nghệ sản xuất trong ngành F&B

Với hầu hết doanh nghiệp F&B, hoạch định và tối ưu chi phí nghiên cứu và phát triển R&D là bước đầu cần thiết trong quy trình lựa chọn hợp...

23/07/2021