sản xuất bia

Tin tức

Bắt sóng các giải pháp sản xuất bia bền vững trên thị trường

Mùa hè là thời điểm tăng trưởng nhanh nhất của thị trường nước giải khát có cồn. Theo nhiều dữ liệu được nghiên cứu, các loại bia đang có mức...

09/07/2022