pilot production

Tin tức

Có nên sản xuất thử nghiệm (pilot run) đồ uống với quy mô nhỏ không?

Thông thường đối với các doanh nghiệp sản xuất lớn thì quá trình chạy thử nghiệm sản phẩm dường như đã trở thành một phần quan trọng trong cả dây...

23/04/2022