nghiên cứu nước uống

Nghiên cứu & Chuyển giao

Chuyển giao công nghệ và quy trình sản xuất nước sương sáo

Sương sáo là một loại nguyên liệu thực phẩm an toàn, lành mạnh với đặc tính tự nhiên, thanh mát. Ngày nay, nhu cầu sử dụng các sản phẩm tốt...

01/10/2022