hương liệu thực phẩm dạng bột

R&D

Phòng R&D nên thấu hiểu tâm lý tiêu dùng của thế hệ Z trong ngành F&B

Thế hệ Z là những đối tượng sinh từ năm 1995 – 2010 sẽ trở thành người tiêu dùng tiềm năng trong những năm sắp tới. Đây là nhóm đối...

28/02/2019