Đơn vị sản xuất thử nghiệm sốt mặn

R&D

2 phương pháp sản xuất nước tương trên thị trường hiện nay (Phần 2)

Cùng với ủ truyền thống, lên men thuỷ phân là phương pháp quen thuộc được các đơn vị nghiên cứu sốt ứng dụng trong sản xuất, chế biến nước tương....

24/10/2022
R&D

2 phương pháp sản xuất nước tương trên thị trường hiện nay (Phần 1)

Nước tương là một trong những loại gia vị lâu đời, được sử dụng lần đầu tiên ở Trung Quốc cách đây hơn 2.500 năm. Ủ truyền thống hay lên...

23/10/2022