đơn vị nghiên cứu và phát triển sữa chua

Tin tức

Những điều cần biết về kết cấu sữa chua trong sản xuất

Kết cấu là một yếu tố quan trọng quyết định sự thành công của bất kì sản phẩm đồ ăn, thức uống nào. Nhưng làm thế nào để giảm lượng...

05/03/2022
Tin tức

Chuyển giao công nghệ và quy trình sản xuất sữa chua uống tại Win R&D

Với nhu cầu tiêu thụ cao của người tiêu dùng, các công ty sản xuất sữa chua tích cực sản xuất và nghiên cứu sữa chua nhằm tạo ra nhiều...

09/12/2021