đơn vị nghiên cứu phát triển kombucha

Tin tức

Các tiêu chuẩn an toàn khi sản xuất trà Kombucha

Công nghệ Kombucha của Win R&D được nhiều đơn vị ứng dụng hiệu quả trong hoạt động sản xuất tạo ra thành phẩm đạt yêu cầu, phù hợp với năng...

22/07/2022