Đơn vị gia công trà lên men

Tin tức

Nguyên nhân ủ lạnh lại thay đổi ngành công nghiệp trà

Mặc dù trà nóng vẫn giữ vị trí nhất định trên thị trường. Thế nhưng có rất nhiều đối thủ khác nhăm nhe, với những cải tiến và ứng dung...

10/05/2022