công ty sản xuất thử nghiệm sốt mặn

Tin tức

Bức tranh thị trường nước mắm Việt Nam 2022: Rào cản và cơ hội

Theo nhiều nghiên cứu thị trường nước mắm năm 2022, chế biến nước mắm vẫn là một thị trường tiềm năng đáng để khai thác trong tương lai. Tuy nhiên...

26/11/2022