công nghệ sản xuất nước đóng chai

Tin tức

Khi lựa chọn không hoặc ít cồn trở thành yếu tố sống còn cho danh mục bia

Là một ngành bị tác động không nhỏ bởi đại dịch COVID-19, thị trường nước giải khát có cồn có những biến chuyển không nhỏ trong năm nay. Đặc biệt,...

02/06/2022