công nghệ hạt trân châu

Tin tức

Đơn vị R&D hạt trân châu trên thị trường Việt Nam đang làm gì để thu hút khách hàng?

Trong ngành sản xuất – dịch vụ hiện nay, đơn vị nghiên cứu và phát triển (R&D) được xem là yếu tố quan trọng quyết định đến năng lực cạnh...

05/08/2021