Trà xanh đóng lon đóng chai

R&D

Phát triển công thức cho người tiêu dùng: Trà xanh đóng chai đóng lon (RTD Tea)

Trà xanh đóng chai đóng lon hay còn gọi là trà pha sẵn (RTD Tea)  phải đối mặt với một con dao hai lưỡi khi nói đến sức khỏe và...

12/03/2020