phô mai

Tin tức

Liệu phô mai có làm giảm tình trạng kháng insulin?

Các nhà nghiên cứu từ Đại học Alberta đã kiểm tra tác động của cả phô mai ít béo và phô mai béo thông thường đối với tình trạng kháng...

16/06/2019