công ty hương liệu thực phẩm

R&D

Nghề nghiên cứu hương liệu thực phẩm và những khó khăn, thách thức

Những năm gần đây, ngành công nghiệp F&B đang ngày một chuyển biến tích cực. Không chỉ phục vụ nhu cầu thiết yếu của người tiêu dùng, thực phẩm và...

29/04/2019