chuyển giao công thức sản xuất trà thảo mộc

Tin tức

Những “đòi hỏi” về chức năng mới của cà phê đã mở đường “nhân giống” sáng tạo

Dường như cho đến nay, mọi loại sinh vật đều vận hành đúng theo học thuyết tiến hóa của Darwin. Những biến dị cá thể nhỏ nhặt, nếu làm tăng...

21/04/2022