Bánh nướng nhiều lớp MQFlavor

Nghiên cứu & Chuyển giao

Case Study: Công trình nghiên cứu bánh nướng nhiều lớp của MQFlavor

Từ lâu, các loại bánh nói chung và bánh nướng nói riêng đã trở thành một thức hấp dẫn người sành ăn, vì sự kết hợp tinh tế các nguyên...

29/11/2018