SIRO - SIRUP

Siro Bạc hà

Siro bạc hà được cô đặc từ đường và trái cây kết hợp thêm hương bạc hà tạo nên hương vị đặc trưng cho sản phẩm

26/05/2024

Siro Cam

Siro cam được cô đặc từ đường và trái cam tươi tạo nên hương vị đặc trưng cho sản phẩm

26/05/2024

Siro Ổi

Siro ổi được cô đặc từ đường và trái ổi tươi tạo nên hương vị đặc trưng cho sản phẩm

26/05/2024

Siro Táo

Siro táo được cô đặc từ đường và trái táo tươi tạo nên hương vị đặc trưng cho sản phẩm

26/05/2024

Siro Chanh dây

Siro chanh dây được cô đặc từ đường và trái chanh dây tươi tạo nên hương vị đặc trưng cho sản phẩm

26/05/2024

Siro Mãng cầu

Siro mãng cầu được cô đặc từ đường và trái mãng cầu chín tạo nên hương vị đặc trưng cho sản phẩm

26/05/2024

Syrup dâu

Syrup dâu được cô đặc từ đường và trái dâu tươi, tạo nên hương vị đặc trưng cho sản phẩm

26/05/2024

Syrup trà bí đao

Syrup trà bí đao được cô đặc từ đường và trái bí đao tươi, tạo nên hương vị đặc trưng cho sản phẩm

26/05/2024