SIRO - SIRUP

Siro Bạc hà

Siro bạc hà được cô đặc từ đường và trái cây kết hợp thêm hương bạc hà tạo nên hương vị đặc trưng cho sản phẩm

22/10/2021

Siro Cam

Siro cam được cô đặc từ đường và trái cam tươi tạo nên hương vị đặc trưng cho sản phẩm

22/10/2021

Siro Ổi

Siro ổi được cô đặc từ đường và trái ổi tươi tạo nên hương vị đặc trưng cho sản phẩm

22/10/2021

Siro Táo

Siro táo được cô đặc từ đường và trái táo tươi tạo nên hương vị đặc trưng cho sản phẩm

22/10/2021

Siro Chanh dây

Siro chanh dây được cô đặc từ đường và trái chanh dây tươi tạo nên hương vị đặc trưng cho sản phẩm

22/10/2021

Siro Mãng cầu

Siro mãng cầu được cô đặc từ đường và trái mãng cầu chín tạo nên hương vị đặc trưng cho sản phẩm

22/10/2021

Syrup Việt quất

Syrup việt quất được cô đặc từ đường và trái việt quất tươi tạo nên hương vị đặc trưng cho sản phẩm

22/10/2021

Syrup cherry

Syrup cherry được cô đặc từ đường và trái cherry tươi tạo nên hương vị đặc trưng cho sản phẩm

22/10/2021