OEM

Bước 01
Customer Request
Bước 02
Product Consultation

CUSTOMER IS ALWAYS PUT FIRST AND AT THE CENTER OF WIN R&D

With a team of research, development and production management from 6-20 years of experience in food and beverage factories in Vietnam and export markets; WIN R&D confidently provides the most effective research and technology transfer service to customers.

Bước 03
Quotation
Bước 04
Sample
Bước 05
Contract
Bước 06
Raw and Subsidiary Material Receiving
Bước 07
Production
Bước 08
Delivery
Bước 01
Customer Request
Bước 02
Product Consultation
Bước 03
Quotation
Bước 04
Sample
Bước 05
Contract
Bước 06
Raw and Subsidiary Material Receiving
Bước 07
Production
Bước 08
Delivery

Related news

News

En-Premix: yếu tố tuyệt vời tạo nên sản phẩm thức uống chức năng ngon, chất lượng

Người tiêu dùng dần quan tâm đến những thức uống mang nhiều  lợi cho sức khỏe hơn là để giải khát. Do đó, các nhà sản xuất đồ uống cần...

10/01/2022
News, Research & Transfer

En-Những yếu tố ảnh hưởng đến hương vị cà phê

Trải qua khoảng thời gian dài nghiên cứu về cà phê, các chuyên gia Win R&D nhận thấy rằng điều tạo nên hương vị tuyệt vời của cà phê bị...

10/01/2022